A A A

2023 m. finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos pateiktos žemiau esančiuose prieduose.