A A A

BENDRAUTI GALIMA NET AKIMIS!

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima perteikti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį. Tačiau ką daryti, jeigu žmogus negali nei kalbėti, nei pajudinti galūnių? Laimei, šiuolaikinėms technologijoms sparčiai žengiant į įvairias gyvenimo sritis, jei asmuo gerai valdo akis, jis gali išreikšti savo norus ir bendrauti su kitais naudodamas akių žvilgsnio sekimo technologiją – alternatyvus įvesties įrenginys skirtas perduoti valdymo signalus iš žmogaus į kompiuterinę sistemą.

Siekdami sėkmingos proto ir (ar) psichosocialinę negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su partneriais iš Islandijos ir Norvegijos įgyvendina tarptautinį Nordplus Adult projektą „Kažkas bendro – kažkas kitokio“ (ang. „Something common – something different“). Šiuo projektu siekiama keistis gerąja šalių darbo patirtimi, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, bei pristatyti įvairius organizacijose taikomus komunikavimo metodus. Džiaugiamės, kad 2023 m. kovo  6–12 dienomis turėjome galimybę apsilankyti Islandijoje, kurioje yra taikomi įvairūs alternatyvios komunikacijos metodai. Vienas iš jų – Eye Gaze ​​ žvilgsnio sekimo technologija, kuri žmonėms suteikia galimybę bendrauti, technologijas valdant akimis. Šia technologija gali naudotis tiek vaikai, tiek suaugusieji, turintys didelę fizinę negalią.  Ar kompiuterio valdymui, kad žmogus galėtų bendrauti, tikrai pakanka tik žvilgsnio? Taip, akimis kompiuterį valdyti gali žmonės, kurie sugeba valdyti žvilgsnį, nes visiškai nebūtina gebėti judinti rankų, pirštų ar kitų kūno dalių. Pakanka, kad žmogus galėtų, kad ir trumpomis akimirkomis, sekti žvilgsniu kompiuterio ekraną. Tiesiogine prasme, akių žvilgsniu žmogus gali pilnai valdyti kompiuterį: valdyti pelę, rinkti tekstą klaviatūra, spausti mygtukus, atlikti visas Windows operacinės sistemos aplinkos komandas. Vadinasi, žmogus gali paleisti kompiuteryje esančias programas, naršyti internete, naudotis elektroniniu paštu, naudotis Skype, Facebook, Instagram, Youtube ir kitais socialiniais tinklais, kurti ir redaguoti aplankus, dokumentus, skaičiuokles, prezentacijas, redaguoti nuotraukas, valdyti vaizdo grotuvą, redaguoti vaizdo failus, žaisti žaidimus ir daug daug kitų dalykų. Ši, akių žvilgsnio sekimo technologija Eye Gaze, leidžia neįgaliesiems būti savarankiškesniais, toliau mokytis ir atlikti užduotis, kurios, jų manymu, buvo neįmanomos, bei bendraujančiais.

Žmonės, net ir susidurdami su sudėtingiausiomis negalios formomis, pasitelkiant pažangiausias technologijas gali siekti socialinės įtraukties į visuomenę ir bendrauti įvairiais alternatyvios komunikacijos būdais. Siekiant ir toliau sėkmingai dalintis darbo patirtimi su kalbos sunkumų turinčiais neįgaliaisiais, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras tęs bendradarbiavimą su Norvegija ir Islandija. Nekantriai laukiame susitikimo Lietuvoje!