A A A

ERASMUS + PROJEKTAS „ĮGALINANTIS GYVENIMĄ“

Galimybių sudarymas neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime bei turėti lygias teises su visais abejonių nekelia – sėkmingos integracijos siekiama visose pasaulio šalyse. Kiekviena šalis turi savo gerųjų darbo praktikos pavyzdžių, kuriais gali pasidalinti su kitais.

Tarptautinis Erasmus + projektas „Įgalinantis gyvenimą“ (ang. „Empowering life“) apjungia 3 šalis: Lietuvą, Islandiją ir Belgiją. Kiekvienas projekto partneris turi stipriųjų pusių ir kompetencijų, kurios gali būti naudingos visoms dalyvaujančioms šalims – projektu siekiama keistis gerąja šalių darbo patirtimi, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, įtraukti asmenis turinčius protinę ir psichinę negalią į aktyvią veiklą bendradarbiaujant su kitomis šalimis bei pristatyti įvairius organizacijose taikomus darbo metodus.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.

Projekto vadovė – Aurika Matutienė.

Projekto partnerės Islandija ir Belgija yra labiau pažengusios taikydamos įvairias IKT ir pagalbines technologijas, o Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras savo veikloje intensyviai taiko grupinio darbo metodus.

Ypač reikšminga, kad visas šalis jungia bendra nuostata, jog svarbu pastebėti žmogaus sugebėjimus ir asmenybę, o tik po to – jo negalią.