A A A

NORDPLUS ADULT PROJEKTAS „KAŽKAS BENDRO – KAŽKAS KITOKIO“

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima pakeisti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį.

Siekdami sėkmingos proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su partneriais iš Islandijos ir Norvegijos įgyvendina tarptautinį Nordplus Adult projektą „Kažkas bendro – kažkas kitokio“ (ang. „Something common – something different“). Šiuo projektu siekiama keistis gerąja šalių darbo patirtimi, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, bei pristatyti įvairius organizacijose taikomus komunikavimo metodus.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.

Projekto vadovė – Aurika Matutienė.

Projekto metu Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras projekto partneriams pristatys komunikavimo paveikslėliais metodinę priemonę. Ši priemonė suteikia galimybę asmenims, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumų, efektyviai ir konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių sąlygų ir reikalavimų šeimoje, ugdymo įstaigoje ar kitoje socialinėje aplinkoje. Projekto partneriai iš Islandijos supažindins su alternatyvaus bendravimo programinės įrangos „Communicator 5“ naudojimu, o partneriai iš Norvegijos – pristatys ir leis išbandyti metodą „Pedagogisk veiledning“.

Vienas svarbiausių ir būtiniausių žmogaus poreikių yra bendrauti. Tikimės, kad pristatyti metodai ir priemonės leis geriau pažinti vieniems kitus ir sklandžiau bendrauti, padės gerinti proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį