A A A

ERASMUS + PROJEKTAS „INOVATYVŪS DARBO SU NEĮGALIAISIAIS METODAI“

Žmogaus negalia dažnai jam trukdo sėkmingai integruotis į visuomenę, todėl neįgaliųjų socialinės integracijos politika pastaraisiais metais kryptingai keitėsi nuo šalpos ir palaikymo, kaip vienintelės priemonės, link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimo. Šiems tikslams pasiekti nuolatos ieškomi inovatyvūs darbo metodai.

Projektai atveria puikias galimybes dalintis gerąja darbo patirtimi, įgyti naujas kompetencijas bei tobulinti esamas, plėtoti bendradarbiavimą. Inovacijos taip pat dažniausiai ateina su projektais, o tai gerina ir kelia darbo kokybę organizacijoje. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su partneriais iš Latvijos įgyvendina tarptautinį Erasmus+ projektą „Inovatyvūs darbo su neįgaliais metodai“ (ang. „Innovative methods in work with disabled people“). Projekto metu neįgalieji pasakos apie savo jausmus, emocijas, prisiminimus atskleistus per nuotraukas, organizuos virtualią šių nuotraukų parodą, dalyvaus įvairiose nemininėse dirbtuvėse bei ieškos ir išbandys kitus naujus užsiėmimus.

 

Erasmus+ Nr. 2021-1-LV01-KA210-ADU-000027405 „Inovatyvūs darbo su neįgaliaisiais metodai“

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.