A A A

DRAUGYSTĖ, KURI SKATINA KURTI - Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0371

Daugelis mokslininkų pabrėžia, jog žmonės su proto negalia turi ir psichikos sutrikimų, kurie paveikia žmogaus jausmus, elgesį ir t. t., todėl neretai žmonės, turintys proto negalią, susiduria su specifinio pobūdžio iššūkiais, nes jie yra mažiau informuojami apie smurtą ir jo pasekmes, turi mažiau agresijos valdymo patirties, neturi galimybės nusiraminti ar išreikšti neigiamas emocijas. Visos šios problemos daro įtaką ne tiktai jų sveikatai, bet ir jų pačių bei aplinkinių gyvenimo kokybei. Iki šiol ši problema nebuvo iki galo išspręsta, todėl šios problemos iškėlimas ir sprendimas yra labai svarbus ne tik Jonavos mieste, bet ir kitose rajonuose mažinti neįgalių asmenų atskirtį, bet ir pagerinant jų vidinę būklę, išmokant juos valdyti savo emocijas ir jausmus. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija – Kaniterapinės pagalbos centru,  įgyvendinant projekto veiklas sieks teikti kompleksines paslaugas, kurios padėtų ne tik smurtaujančiam neįgaliam asmeniui nusiraminti, atgauti kontrolę grėsmę keliančiam vyksmui, bet ir pagerinti santykius su kitais žmonėmis.

Projekto veiklos finansuojamos Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė – 2020-10-07 / 2021-10-07.

Projekto tikslas – didinti neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.

Projekto dalyviai – Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro paslaugų gavėjai (nuo 18 metų), turintys protinę ir psichinę negalią, kurie gyvena Jonavos mieste.

Projekto vadovė: Aurika Matutienė

Projekto veiklos:

  • Meniniai užsiėmimai “Dekostudija”;
  • Edukaciniai kaniterapijos užsiėmimai.

Projekto rezultatai – projekto dėka bus vykdomi edukaciniai kaniterapijos ir meniniai „Dekostudijos” užsiėmimai, kurių metu bus mokoma išreikšti ir valdyti neigiamas emocijas, bus organizuojami įvairūs emocijų raiškos ir valdymo užsiėmimai skirti ne tik gerinti tarpusavio santykius, bet ir gebėjimą išreikšti, realizuoti save per konstruktyvią veiklą. Visos projekto metu vykdytos veiklos ir taikytos priemonės leis sumažinti neįgaliųjų asmenų vidinį nerimą ir agresyvų elgesį bei padidins neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.