A A A

,,GEROVĖS UŽTIKRINIMAS TEIKIANT KOMPLEKSINES PASLAUGAS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS, GAUNANTIEMS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0059

Šiandieninėje visuomenėje turime atkreipti dėmesį į socialines problemas ir geresnę psichologinę aplinką mūsų labiausiai pažeidžiamam, socialinę atskirtį patiriančiam, žmonių sluoksniui. Vadovaujantis Jonavos miesto vietos plėtros strategijos tikslu – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo, bei analizuojant neįgaliųjų smurto įveikimo galimybių būdus Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija – Kaniterapinės pagalbos centru, sieks teikti kompleksines paslaugas, kurios padėtų smurtaujančiam neįgaliam asmeniui nusiraminti, spręsti smurto artimoje aplinkoje (tiek šeimoje, tiek įstaigoje) problemą, atgauti kontrolę grėsmę keliančiam vyksmui, gerinti santykius su kitais žmonėmis, kadangi gebėjimas valdyti emocijas ir elgesį nėra įgimtas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė – 2019-12-10 / 2020-12-09.

Projekto tikslas – didinti neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.

Projekto dalyviai – Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro paslaugų gavėjai (nuo 18 metų), turintys protinę ir psichinę negalią, kurie gyvena Jonavos mieste.

Projekto vadovė: Aurika Matutienė

Projekto veiklos:

  • Socioedukaciniai užsiėmimai;
  • Sporto užsiėmimai;
  • Edukaciniai kaniterapijos užsiėmimai;
  • Vasaros stovykla „Savaitė be smurto“.

Projekto rezultatai – projekto dėka bus vykdomi edukaciniai kaniterapijos užsiėmimai, sukurtos nusiraminimo vietos (zonos), išplėtotos atsipalaidavimo bei sporto erdvės, kuriose bus mokoma išreikšti ir valdyti neigiamas emocijas, bus organizuojami įvairūs emocijų raiškos ir valdymo užsiėmimai skirti ne tik gerinti tarpusavio santykius, bet ir gebėjimą išreikšti, realizuoti save per konstruktyvią veiklą. Visos projekto metu vykdytos veiklos ir taikytos priemonės leis sumažinti neįgaliųjų asmenų vidinį nerimą ir agresyvų elgesį bei padidins neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę.