A A A

ERASMUS + PROJEKTAS „KOMUNIKACIJA YRA KELIAS Į INTEGRACIJĄ“

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima pakeisti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį. Siekdami sėkmingos proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su partneriais iš Islandijos ir Vengrijos įgyvendina tarptautinį Erasmus+ projektą „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“). Šiuo projektu siekiama keistis gerąja šalių darbo patirtimi, dirbant su specialiųjų poreikių asmenimis, bei pristatyti įvairius organizacijose taikomus komunikavimo metodus.

 Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas įvyko 2019 m. gegužės 6–10 dienomis, Lietuvoje. Susitikime dalyvavo 7 svečiai iš Vengrijos (2) ir Islandijos (3), iš kurių 2 asmenys  buvo neįgalūs. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras pasidalino ir keitėsi savo gerąja darbo patirtimi, taikant komunikavimo paveikslėliais metodinę priemonę. Ši priemonė suteikia galimybę asmenims, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumų, efektyviai ir konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių sąlygų ir reikalavimų šeimoje, ugdymo įstaigoje ar kitoje socialinėje aplinkoje. Išmokus naudotis komunikaciniais paveikslėliais galima tikėtis sėkmingiau ugdyti verbalinę kalbą ir skatinti asmenis bendrauti ne tik būtiniausiais klausimais, bet ir dalytis įspūdžiais, patirtimi. Taip pat svečiai iš užsienio turėjo galimybę susipažinti su įstaiga, jos klientais ir darbuotojais, teikiamomis paslaugomis bei išbandyti ir dalyvauti: akvarelės užsiėmime „Spalvos pasakoja...“, kurio metu kiekvienas piešdamas galėjo išreikšti save ir užmegzti dialogą ne tik su savimi, bet bendrauti be žodžių, ypač kai verbalinis bendravimas su žmogumi yra apsunkintas ar visai neįmanomas, aktyviai dalyvauti kaniterapijos užsiėmime „Kaip prakalbinti tuos, kurie nekalba?“, išbandyti atpalaiduojančius užsiėmimus multisensoriniame kambaryje, stebėti įstaigos lankytojų atliekamą vaidinimą „Amžinybės medis“ ir t. t. Turiningos savaitės metu vyko vizitai ir į kitas Lietuvos organizacijas, dirbančias su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Apsilankėme sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Jonavos viltis“, Trakų neįgaliųjų užimtumo centre bei Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Visuose susitikimuose buvo dalinamasi gerąja darbo patirtimi bei pristatyti įvairūs organizacijose taikomi komunikavimo metodai.

Vienas svarbiausių ir būtiniausių žmogaus poreikių yra bendrauti. Tikimės, kad pristatyti metodai ir priemonės leis geriau pažinti vieniems kitus ir sklandžiau bendrauti, padės gerinti proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį. Siekiant ir toliau sėkmingai dalintis darbo patirtimi su kalbos sunkumų turinčiais neįgaliaisiais, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras tęs bendradarbiavimą su Vengrija ir Islandija. Laukiame kitų papildomus susitikimų!