A A A

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO AKIMIRKOS IŠ TARPTAUTINIO PROJEKTO „IŠSAUGOKIME PASAULĮ ŽALIĄ“ ĮGYVENDINIMO SUOMIJOJE

Šiandieninėje visuomenėje valstybės susiduria su augančiu atliekų kiekiu, kurį skatina gyventojų beatodairiškas vartojimas. Atliekos yra opi problema visame pasaulyje, kurios yra visuomenės augimo modelio, paremto vartojimu, pasekmė. Jos niekur nedings, tačiau jų kiekis priklauso nuo to, koks bus požiūris į jas ir kaip jas tvarkysime: ar toliau šalinsime į sąvartynus, ar išmoksime naudoti kaip vertingas žaliavas naujiems produktams gaminti?

Daugelis atliekų netaps šiukšlėmis, jeigu mokėsime jas tinkamai panaudoti dar kartą, todėl siekiant skatinti antrinių žaliavų panaudojimą Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su partneriais iš Suomijos ir Latvijos įgyvendino tarptautinį Nordplus Adult projektą „Išsaugokime pasaulį žalią“ (ang. „Save the world green“). Projekto vadovė: Aurika Matutienė. Pirmasis susitikimas įvyko š. m. sausio 13–19 dienomis Mikkeli mieste, Suomijoje. Nekantriai lauktoje kelionėje iš Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro dalyvavo du veiklos centro lankytojai ir du darbuotojai. Tai buvo pirmoji Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro klientų kelionė ne tik į užsienį, bet ir pirmasis skrydis lėktuvu! Turiningo vizito metu su kolegomis iš Latvijos susipažinome su įvairiais atliekų – tai perskaitytų laikraščių, senų rūbų ir baldų, įvairiausių indelių, dėžučių, butelių ir kt., perdirbimo būdais: patys savo rankomis gaminome papuošalus ir kepurėles, kūrėme jaukius ir darganas išsklaidančius žibintus, sagomis bei nuotraukomis dekoravome senas, jau nebeskaitomas knygas ir t. t. Taip pat apsilankėme organizacijoje, kurios pagrindinė idėja yra antrinių žaliavų ir gamybos procese likusių atliekų panaudojimas bei senų nenaudojamų daiktų „prikėlimas“ antram gyvenimui. Daiktų gaminimas iš atliekų – antrinis dizainas – paremtas ekonomija ir resursų tausojimu, kuris Skandinavijoje yra gyvenimo filosofijos dalis. Vėliau šiuos daiktus galėjome pamatyti parduotuvėje, kuri yra įsikūrusi miesto širdyje esančiame prekybos centre. Visos išvykos metu projekto dalyviai atskleidė ir tobulino meninius gebėjimus, keitėsi skirtinga kūrybine patirtimi, mokėsi prikelti daiktus antram gyvenimui, tausoti gamtos išteklius, didino savo sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, lavino vartojimo įgūdžius.

Susitikimas Suomijoje paliko neišdildomus ir pačius šilčiausius prisiminimus visiems dalyvavusiems. Šalių patirties mainai įkvėpė pokyčiams, kuriuos norisi įgyvendinti savo organizacijoje – daugelį daiktų galima panaudoti dar kartą ir taip sumažinti atliekų kiekį, rūpintis atliekų rūšiavimu ir aplinkos tvarka bei švara.

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO AKIMIRKOS IŠ TARPTAUTINIO PROJEKTO „IŠSAUGOKIME PASAULĮ ŽALIĄ“ ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

Visuomenei sparčiai lavėjant, augant mokslo bei technikos pažangai, dėl gamybos plėtros ir nekontroliuojamo gamtos išteklių naudojimo, blogėja aplinkos kokybė. Dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralių procesų vyksmai. Iškyla ekologinės problemos, ribojančios visuomenės galimybes išsaugoti supančią aplinką.

Lietuvos, Suomijos ir Latvijos atstovai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Išsaugokime pasaulį žalią“ (ang. „Save the world green“), siekdami mažinti naudojamų išteklių kiekį ir poveikį aplinkai. Taip prisidėdami ir iniciuodami gamtos puoselėjimą neįgaliųjų tarpe. 2019 m. kovo 17–23 dienomis vyko susitikimas Lietuvoje, kurio metu svečiai dalyvavo pažintinėje programoje apie Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro vykdomas veiklas bei antrinių žaliavų panaudojimo galimybes: gamino papuošalus iš likusių medžiagos atraižų, Kauno zoologijos sode iš antrinių žaliavų, kartoninės dėžės ir tualetinio popieriaus ritinėlių kartono, beždžionėlėms gamino skanėstų „saldainius“, kaišinių dėžutės pavirto meniškais viščiukais, iš kankorėžių, gėlių žiedlapių, kruopų buvo kuriama mandala ir t. t. Taipogi projekto dalyviai turėjo galimybę ne tik susipažinti su nevyriausybinės organizacijos ,,Jonavos Viltis“ vykdoma veikla, bet ir iš senų laikraščių pabandyti nupinti krepšelius.

Tikimės, kad šis projektas ir graži iniciatyva prisidės prie gamtos puoselėjimo, o pritaikyti ekologiniai sprendimai organizacijose ir įvairiose įstaigose mažins gamtos taršą visuomenėje bei padės sukontroliuoti gamtos išteklių naudojimą.

 

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO AKIMIRKOS IŠ TARPTAUTINIO PROJEKTO „IŠSAUGOKIME PASAULĮ ŽALIĄ“ ĮGYVENDINIMO LATVIJOJE

Pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau didėja aplinkos užterštumo mastai, dėl kurio yra niokojama gamta – atliekos teršia aplinką, užima daug vietos, dalis jų yra pavojingos aplinkai. Atsižvelgiant į šias aktualijas, 2019 m. gegužės 5–11 dienomis buvo įgyvendinamas Nordplus Adult projektas ,,Išsaugokime pasaulį žalią“ (ang. „Save the world green“). Tai buvo paskutinis projekto dalyvių susitikimas, kuris vyko Latvijoje, Jelgavos mieste. Šiuo projektu siekiama parodyti, kad daugelį daiktų galima panaudoti dar kartą ir taip sumažinti atliekų kiekį, rūpintis atliekų rūšiavimu ir aplinkos tvarka bei švara.

 Baigiamojo projekto vizito metu pavyko susipažinti su taikomais formalaus ir neformalaus ugdymo metodais, kurie skatina ekologinę kultūrą bei formuoja palankias aplinkai elgesio nuostatas. Keliaudami po įvairias formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas: specialiąją pradinę mokyklą, dienos priežiūros, socialinės globos ir krizių centrus bei kt., projekto dalyviai galėjo ne tik susipažinti su šių įstaigų darbo specifika ir metodais, bet ir aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, kurių metu buvo gaminami įvairūs kūrybiniai darbai bei ugdymo priemonės iš antrinių žaliavų. Šių vizitų metu taip pat netrūko ir linksmų šokių bei dainų. Taip pat projekto dalyviai lankėsi Jelgavos Šventosios Trejybės bažnyčios bokšte, kur turėjo galimybę apžiūrėti interaktyvias istorijos ekspozicijas, Žiemgalos tautinius drabužius, latviškus raštus ir kt. Iš bokšto viršuje esančios apžvalgos aikštelės, buvo galima pasigrožėti Jelgavos miesto panorama. Projekto dalyviai apsilankė Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, dar vadinamoje Šviesos pilimi, kur pakilę į viršutinį aukštą visi galėjo pasigėrėti plačia Rygos panorama bei aplankyti aštuonis žemesniuosius aukštus (iš viso pastate yra trylika aukštų). Taip pat projekto dalyviai apžiūrėjo Jelgavos rūmus, lankėsi Rygos zoologijos sode, turėjo galimybę paragauti nacionalinių Latvijos patiekalų, susipažinti su Latvijos kultūra ir istorija bei įgyti naujų praktinių, profesinių įgūdžių ir kompetencijų.

Dauguma atliekų susidaro dėl žmogaus gyvybinės ir ūkinės veiklos, todėl jis yra pagrindinis atliekų gamintojas ir jų savininkas. Žinoma, atliekos visai neišnyks, kad ir kaip stengsimės mažinti jų kiekį. Tačiau tikimės, kad projektas ,,Išsaugokime pasaulį žalią“ (ang. „Save the world green“) suteikė galimybes išmokti valdyti atliekų srautus, tobulinti atliekų tvarkymo ir perdirbimo būdus. Daugelis atliekų netaps šiukšlėmis, jeigu mokėsime jas tinkamai panaudoti dar kartą.