A A A

,,GEROVĖS UŽTIKRINIMAS TEIKIANT KOMPLEKSINES PASLAUGAS PROTINĘ IR PSICHINĘ NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS IR JŲ ARTIMIESIEMS“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-16-0002

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija „Jonavos viltis“, sieks teikti kompleksines paslaugas, kurios padėtų ne tik smurtaujančiam neįgaliam asmeniui nusiraminti, atgauti kontrolę grėsmę keliančiam vyksmui, gerinti santykius su šeimos nariais ir kitais žmonėmis, bet ir padėti neįgaliojo artimiesiems spręsti jų ir kitų žmonių atžvilgiu kylančias smurto problemas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto trukmė – 2018-03-05 / 2019-09-19.

Projekto tikslas – sukurti neįgaliesiems asmenims su protine ir psichine negalia bei jų šeimoms (artimiesiems) teikiamų kompleksinių paslaugų infrastruktūrą mažinančią jų agresyvų elgesį bei skatinančią jų integraciją į visuomenę.

Projekto dalyviai – užsiėmimus planuojama teikti asmenims, turintiems protinę ir psichinę negalią, bei jų artimiesiems. Tik Jonavos miesto gyventojams!

Projekto vadovė: Aurika Matutienė

Projekto veiklos:

  • Atpalaiduojantys užsiėmimai
  • Užsiėmimai skirti formuoti teigiamus bendravimo įgūdžius
  • Maisto ruošos užsiėmimai
  • Fotografijos užsiėmimai „Pasaulis neįgaliųjų akimis“
  • „Meno dirbtuvės“
  • Savipagalbos grupės užsiėmimai socialiniame tinkle „Facebook“

Renginių pagalba bus padedama neįgaliam asmeniui integruotis į visuomenę tampant pilnaverčiu visuomenės nariu.