A A A

Erasmus + projektas (2017-1-LT01-KA104-035154)

Gyvenimas dinamiškas – pokyčiai neišvengiami. Vadinasi, gyvename sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje iššūkiai yra neišvengiami. Organizacijos, dirbančios su proto ir psichinę negalę turinčiais asmenimis, nuolat susiduria su vienu svarbiausių iššūkiu – sėkminga neįgaliųjų integracija į visuomenę, gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Šie iššūkiai išmoko būti atkakliais, ieškančiais, tobulėjančiais.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras siekdamas sėkmingos neįgaliųjų integracijos nuolatos tobulėja, steigia naujas paslaugas bei aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Projektai atveria puikias galimybes dalintis gerąja darbo patirtimi, įgyti naujas kompetencijas bei tobulinti esamas, plėtoti bendradarbiavimą. Inovacijos taip pat dažniausiai ateina su projektais, o tai gerina ir kelia darbo kokybę organizacijoje. 2018 m. balandžio 22–28 dienomis Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro darbuotojos kartu su partneriais iš „Vilniaus viltis“ ir „Tarptautinio darbo kontaktų tinklo“ dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ projekte (2017-1-LT01-KA104-035154), vykusiame Reus mieste, Ispanijoje. Projekto idėja – darbuotojų kompetencijų didinimas per patirtį. Tikslas – nuolat gerinti neįgaliesiems teikiamų paslaugų kokybę dalinantis patirtimi, diegiant inovacijas ir mokantis iš kolegų Lietuvoje ir užsienyje. Savaitė buvo išties turininga ir labai naudinga. Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su organizacijos „OpenEurope“ vykdoma veikla, apžvelgti savanoriškos veiklos pavyzdžius nevyriausybinėse organizacijose, bendrauti su savivaldybės atstovais, praplėsti akiratį neįgalių asmenų integracijos į Ispanijos visuomenę klausimais, sužinoti taikomo specialaus ugdymo metodus, stebėti ir dalyvauti neformalaus mokymo užsiėmimuose, lankytis įvairiose organizacijose ir t. t. Didžiulį įspūdį paliko proto ir psichinę negalę turinčių asmenų galimybė dirbti – svečiai iš Lietuvos apsilankė „Taller Baix Camp“ ne pelno siekiančioje organizacijoje, kuri siūlo darbo galimybes ir pagal darbo pobūdį pritaikytus apmokymus neįgaliesiems. Ši organizacija dirba jau 40 metų, nuolatos prisitaikydama prie rinkos pokyčių: patalynės skalbimas viešbučiams, miesto erdvių priežiūra, sausainių pakavimas, detalių patikra, prezentacinių rašiklių kokybės užtikrinimas, maisto produktų rūšiavimas ir kt. Visus darbus atlieka neįgalieji! Darbuotojai su proto ir psichine negalia gauna lygiaverčius atlyginimus su sveikaisiais. Įspūdžių ir naujos informacijos be galo daug, bet kas gi keičiasi dalyvaujant projektuose?

Mąstymo ir darbo būdai, taikomi darbo įrankiai, praplečiamas akiratis. Visi projekto dalyviai įsitikino, kad dalyvavimas projektinėje veikloje kelia motyvaciją, norą kuo daugiau sužinoti ir grįžus išbandyti bei pritaikyti įgytas žinias.