A A A

Projektas ”Atrask ir parodyk save”

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras (pagrindinis paramos gavėjas) kartu su partneriu – Palenkės terapeutų asociacija (Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutow – antras paramos gavėjas), nuo šių metų vasario 1 dienos pradėjo įgyvendinti projektą „Atrask ir parodyk save“, kuris vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą, skirtą skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio teritorijoje, pasitelkiant bendradarbiavimą per sieną. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas.  

Pagrindinis šio projekto tikslas - gerinti žmonių su negalia gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti socialinę atskirtį Lietuvoje ir Lenkijoje, kuriose, susiduriama su panašiomis socialinėmis problemomis: senėjanti visuomenė, didėjantis žmonių su negalia skaičius, santykinai trumpesnė gyvenimo trukmė ir gana didelė dalis žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, palyginti su vakarinėmis ES dalimis. Siekiant sumažinti socialinės atskirties riziką, svarbu suteikti būtinas socialines paslaugas socialiai remtiniems asmenims. Projektu "Atrask ir parodyk save" siekiama skatinti Jonavos (LT) ir Suvalkų (PL) regioninio bendradarbiavimo iniciatyvas, stiprinant draugystės ryšius, tarpusavio pagarbą, pasitikėjimą ir įgyvendinant įvairias socio-kultūrines veiklas neįgaliesiems, taip mažinant neįgaliųjų diskriminaciją.

Projekto metu planuojama įsigyti įrangą naujai paslaugai teikti, organizuoti įvairius renginius, abiejose pusėse. Jau balandžio 21 dieną planuojama tarptautinė konferencija, kurią organizuoja projekto partneriai iš Lenkijos. Šios konferencijos esmė - Lietuvos ir Lenkijos specialistams pasidalinti patirtimi, kylančiais sunkumais, poreikiais, naujausių mokslinių tyrimų atradimais bei inovatyvių technologijų pasiekimais ir pritaikymu lavinant asmenų turinčių proto negalią, autizmą arba Aspergerio sindromą komunikacijos įgūdžius. Šio projekto metu, taip pat planuojami sociokultūriniai vizitai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Susitikimo Lenkijoje (š. m. gegužės 24-25 dienomis) metu, specialistai iš Lietuvos galės pasisemti naujų žinių apie darbą su neįgaliaisiais taikant naujausią sensorinę terapiją. Projekto metu toliau numatytas susitikimas Lietuvoje, kurio metu svečiai iš Lenkijos turės galimybę susipažinti su naujai įregtu daugiasensoriniu kambariu Jonavos neįgaliųjų veiklos centre bei dalyvauti programoje „Sveikas kūnas – sveika siela“. Lenkijos regioniniu lygiu bus vykdomi informaciniai-edukaciniai susitikimai mokyklose ir universitetuose, kurių metu mokytojams, studentams, socialiniams darbuotojams, nevyriausybinėms organizacijoms, sveikatos priežiūros specialistams ir kt. bus suteikiama informacija apie bendravimą su proto negalią ir autizmo spektro sutrikimus turinčiais asmenimis.

Šis projektas truks iki 2019 m. sausio 31 dienos. Tikimasi, jog pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje sumažės gyventojų, kuriems gręsia skurdas ar socialinė atskirtis, išaugęs visuomenės sąmoningumas sumažins neigiamą požiūrį į žmones su negalia.

Bendra projekto vertė yra 49997,61 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 42497,96 Eur. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro biudžetas projekto veiklų įgyvendinimui sudaro – 25397,96 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 21588,26 Eur.

Projekto vadovė – Aurika Matutienė.

Tarptautinio projekto „Atrask ir parodyk save“ įgyvendinimo akimirkos iš 2018 m. balandžio 21 d. konferencijos Lenkijoje                                                                 

Projekto „Interreg Lietuva-Polska“ rėmuose, 2018 m. balandžio 21 d. Jonavos r. Neįgaliųjų veiklos centro, NVO Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“, Jonavos mokyklos-darželio „Bitutė, Jonavos Jaunimo mokyklos bei Kauno Prano Daunio ugdymo centro atstovai vyko į Lenkijoje vykusią tarptautinę konferenciją „Ai! Ar tai Autizmas?!”. Konferencijos dalyviai stiprino darbo ir bendravimo kompetencijas su Autizmo spektro sutrikimus turinčiais asmenimis. Jonavos r. Neįgaliųjų veiklos centro psichologė Viktorija Gaidytė skaitė pranešimą tema: „Emocijų atpažinimo ir valdymo įtaka proto negalią turinčių asmenų komunikacijos procesui“. Konferencijos metu aptarta bendra situacija šalyse auginant vaikus, turinčius Autizmo spektro sutrikimus, ypatingai skirtas dėmesys šių vaikų mokymosi sunkumams, Autizmui naudingoms išmaniosioms technologijoms, geriausioms strategijoms, skatinančioms komunikaciją.

Įspūdžiai iš viešnagės Lenkijoje

Gegužės 24–25 dienomis Jonavos neįgaliųjų veiklos centro darbuotojai, lankytojai bei jų tėveliai, struktūrinio padalinio „Gyvenimo namai“ gyventojai ir sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Jonavos viltis“ nariai lankėsi Lenkijoje, Suvalkų mieste. Šis vizitas labai svarbus įgyvendinat tarptautinį Interreg Lietuva-Polska projektą „Atrask ir Parodyk save“ („Discover and show yourself“).

Suvalkų mieste kelionės dalyviai aplankė Podlaskie Association of Therapists mokyklą, kurioje ugdomi autistai vaikai iki 16 metų. Buvo labai įdomu ir naudinga susipažinti su mokyklos ugdymo sistema. Mokyklos klasės nedidelės, jaukios, o svarbiausia – jose rodomas individualus dėmesys vaikui. Kaip teigė ugdymo įstaigos direktorė Urszula Duda, svarbiausia vaikus ugdyti taip, kad jie suaugę galėtų gyventi savarankiškai. Tam pasitelkiamos įvairios metodikos, tokios kaip multisensorinis kambarys, sporto salė su įvairiais treniruokliais bei atsipalaiduoti skirta vandens lova, virtuvėlė, kurioje vaikai mokomi gaminti, moderni bendravimo pasitelkiant paveikslėlius programa ir kt.

Supažindinę su mokykla, kolegos iš Lenkijos pakvietė pasivaikščioti Suvalkų mieste. Kelionės dalyviams buvo malonu puikiu oru pasivaikščioti paupiu bei apžiūrėti miestą.

Šios kelionės metu svečiai iš Lietuvos turėjo galimybę išbandyti jėgas virvių parke, kopti laipiojimo siena, žaisti mini golfą. Buvo surengtas ir tarptautinis boulingo turnyras, kuriame tarpusavyje varžėsi šeimininkų lenkų ir svečių lietuvių deleguotos vyresniųjų amžiaus kategorijos komandos. Nugalėtojų trofėjus atiteko šeimininkų komandai, tačiau antrosios vietos laimėtojai taip pat neliko neapdovanoti. Kol šalių atstovai varžėsi turnyre, kiti jaunuoliai džiaugėsi žaidimu prie atskiro boulingo takelio.

Jonavos neįgaliųjų veiklos centras kartu su visais kelionės dalyviais dėkoja projekto partneriams iš Lenkijos už labai šiltą ir malonų priėmimą, norą dalintis patirtimi bei idėjomis, aktyvias pramogas ir puikiai praleistą laiką, apie kurį byloja neįgaliųjų šypsenos. 

Įspūdžiai iš viešnagės Lietuvoje

Š. m. rugsėjo 18–20 dienomis, įgyvendinat tarptautinį Interreg Lietuva-Lenkija projektą „Atrask ir parodyk save“ (angl. „Discover and show yourself“), Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre svečiavosi projekto partneriai Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów iš Lenkijos. Iš viso atvyko 50 asmenų, kurių didžioji dalis – vaikai su autizmo spektro sutrikimais.

Svečiai, lankydamiesi Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre, buvo pakviesti į renginį „Sveikame kūne – sveika siela“. Renginys atidarytas vaidinimu „Amžinybės medis“. Po vaidinimo svečiai buvo supažindinti su Jonavos rajono neįgaliųjų veikos centru ir jame vykdomomis veiklomis. Centro direktorė Aurika Matutienė svečiams pristatė šio projekto dėka įrengtą multisensorinį kambarį, skirtą padėti atsipalaiduoti, sumažinti nerimą, stresą, išmokyti valdyti jausmus ir atpažinti emocijas. Džiugu, kad šis kambarys jau spėjo tapti itin mėgstama erdve centro lankytojams ir gyventojams. Renginio metu „Sveikame kūne – sveika siela“ buvo organizuojamos kūrybinės ir sporto dirbtuvės, kur susirinkusieji ne tik išbandė jėgas įvairiose sporto rungtyse, bet ir išreiškė savo fantaziją meniniuose užsiėmimuose.

Vizito metu dalyviai taipogi vyko į Kauno Prano Daunio ugdymo centrą. Ten susipažino su įstaigos darbo specifika ir pasitelkiamais metodais siekiant ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius moksleivius. Tuo metu kita svečių dalis apsilankė Kauno zoologijos sode, kur galėjo ne tik pamatyti gyvūnus iš arčiau, bet netgi juos pamaitinti. Susitikimo dienos prabėgo intensyviai ir prasmingai!

Džiaugiamės sėkmingai įgyvendinamu „Atrask ir parodyk save“ projektu.

 

Parengė Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centro raštvedė Jūratė Prokopaitė

Nuotraukų galerija