A A A

Nordplus Adult projektas „Mes galime daugiau“ („We can do more“)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras 2016-2017 m. vykdo „Nordplus Adult“ projektą „Mes galime daugiau“ („We can do more“), kurio pagrindinis tikslas įtraukti asmenis turinčius protinę ir psichinę negalią į aktyvią veiklą bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Projekto vadovė – Aurika Matutienė.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro lankytojai ir gyventojai turi galimybę dalyvauti visuomeniniame gyvenime kur skatinamas jų bendras indėlis į gyvenimo turtinimą, įvairinimą ir gerinimą ne tik vietos, bet ir tarptautiniu lygiu. Projekto metu bus įgyvendinamos asmenų turinčių protinę ir psichinę negalią svajonės ir lūkesčiai sudarant jiems lygias galimybes dalyvauti jų gyvenimo kokybės gerinime semiantis patirties iš Skandinavijos šalių. Šio projekto dėka neįgalieji turės galimybę nuvykti į Švediją ir Suomiją kur galės plėtoti savo poreikius, galimybes ir visavertišką dalyvavimą ne tik savo bendruomenėje, bet ir pasisemti patirties iš kitų šalių.