A A A

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Neįgaliųjų reikalų departamento „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Jonavos „Viltim“. Tikslas- didinti neįgalių asmenų socialinę integraciją į visuomenę, ugdyti, palaikyti ir atkurti neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, meninių gebėjimų lavinimą. Projekto metu buvo vykdomos kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavimo, sutrikusios raidos asmenų socializacijos, užimtumo, bendravimo įgūdžių formavimo veiklos.