A A A
Projektai
2023 m. birželio 3–8 d. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre vyko tarptautinio projekto „Kažkas bendro – kažkas kitokio“ (ang. „Something common – something different“) susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Norvegijos ir Islandijos. Pagrindinis projekto tikslas – didinti neįgalių asmenų su protine ir psichine negalia integraciją į visuomenę. Vienas iš…

Skaityti daugiau ...

23 gegužės 18, Ketvirtadienis 10:41

BENDRAUTI GALIMA NET AKIMIS!

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima perteikti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį. Tačiau ką daryti, jeigu žmogus negali nei kalbėti, nei pajudinti galūnių? Laimei, šiuolaikinėms technologijoms sparčiai žengiant į įvairias gyvenimo…

Skaityti daugiau ...

22 rugpjūčio 17, Trečiadienis 17:00

ERASMUS + PROJEKTAS „ĮGALINANTIS GYVENIMĄ“

Galimybių sudarymas neįgaliems žmonėms dalyvauti visuomenės gyvenime bei turėti lygias teises su visais abejonių nekelia – sėkmingos integracijos siekiama visose pasaulio šalyse. Kiekviena šalis turi savo gerųjų darbo praktikos pavyzdžių, kuriais gali pasidalinti su kitais. Tarptautinis Erasmus + projektas „Įgalinantis gyvenimą“ (ang. „Empowering life“) apjungia 3 šalis: Lietuvą, Islandiją ir…

Skaityti daugiau ...

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima pakeisti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį. Siekdami sėkmingos proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su…

Skaityti daugiau ...

Žmogaus negalia dažnai jam trukdo sėkmingai integruotis į visuomenę, todėl neįgaliųjų socialinės integracijos politika pastaraisiais metais kryptingai keitėsi nuo šalpos ir palaikymo, kaip vienintelės priemonės, link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumo ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimo. Šiems tikslams pasiekti nuolatos ieškomi inovatyvūs darbo metodai. Projektai…

Skaityti daugiau ...

Daugelis mokslininkų pabrėžia, jog žmonės su proto negalia turi ir psichikos sutrikimų, kurie paveikia žmogaus jausmus, elgesį ir t. t., todėl neretai žmonės, turintys proto negalią, susiduria su specifinio pobūdžio iššūkiais, nes jie yra mažiau informuojami apie smurtą ir jo pasekmes, turi mažiau agresijos valdymo patirties, neturi galimybės nusiraminti ar…

Skaityti daugiau ...

Jonavos rajono savivaldybė kartu su projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0004 partneriu Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centru pradeda teikti šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu nemokamas paslaugas – maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimas ir (ar) pristatymas; pagalba sumokant…

Skaityti daugiau ...

2020 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje vykusiame kasmetiniame šventiniame „Kokybės konkurso“ renginyje buvo apdovanoti geriausi 2020 metų Švietimo mainų paramos fondo „Erasmus+“ ir „Nordplus“ projektai. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro projektas „Išsaugokime pasaulį žalią“ buvo nominuotas kokybiškiausios „Nordplus“ programos kategorijoje. Šio projekto tikslas – pasidalinti šalių patirtimi panaudojant antrines žaliavas…

Skaityti daugiau ...

Šiandieninėje visuomenėje turime atkreipti dėmesį į socialines problemas ir geresnę psichologinę aplinką mūsų labiausiai pažeidžiamam, socialinę atskirtį patiriančiam, žmonių sluoksniui. Vadovaujantis Jonavos miesto vietos plėtros strategijos tikslu – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo, bei analizuojant neįgaliųjų smurto įveikimo galimybių būdus Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos…

Skaityti daugiau ...

Komunikacija turi didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Kiekvieną dieną žmonės bendrauja, užmezga ryšius, dalijasi jiems aktualia informacija ir perteikia savo mintis. Įvairiomis komunikacinėmis priemonėmis galima pakeisti žmogaus emocijas, mintis ir net elgesį. Siekdami sėkmingos proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su…

Skaityti daugiau ...

Šiandieninėje visuomenėje valstybės susiduria su augančiu atliekų kiekiu, kurį skatina gyventojų beatodairiškas vartojimas. Atliekos yra opi problema visame pasaulyje, kurios yra visuomenės augimo modelio, paremto vartojimu, pasekmė. Jos niekur nedings, tačiau jų kiekis priklauso nuo to, koks bus požiūris į jas ir kaip jas tvarkysime: ar toliau šalinsime į sąvartynus,…

Skaityti daugiau ...

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija „Jonavos viltis“, sieks teikti kompleksines paslaugas, kurios padėtų ne tik smurtaujančiam neįgaliam asmeniui nusiraminti, atgauti kontrolę grėsmę keliančiam vyksmui, gerinti santykius su šeimos nariais ir kitais žmonėmis, bet ir padėti neįgaliojo artimiesiems spręsti jų ir kitų žmonių atžvilgiu kylančias smurto problemas.…

Skaityti daugiau ...

18 gegužės 04, Penktadienis 13:36

Erasmus + projektas (2017-1-LT01-KA104-035154)

Gyvenimas dinamiškas – pokyčiai neišvengiami. Vadinasi, gyvename sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, kurioje iššūkiai yra neišvengiami. Organizacijos, dirbančios su proto ir psichinę negalę turinčiais asmenimis, nuolat susiduria su vienu svarbiausių iššūkiu – sėkminga neįgaliųjų integracija į visuomenę, gerinant teikiamų paslaugų kokybę. Šie iššūkiai išmoko būti atkakliais, ieškančiais, tobulėjančiais. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos…

Skaityti daugiau ...

18 balandžio 09, Pirmadienis 15:49

Projektas ”Atrask ir parodyk save”

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras (pagrindinis paramos gavėjas) kartu su partneriu – Palenkės terapeutų asociacija (Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutow – antras paramos gavėjas), nuo šių metų vasario 1 dienos pradėjo įgyvendinti projektą „Atrask ir parodyk save“, kuris vykdomas pagal Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programą, skirtą skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą…

Skaityti daugiau ...

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras 2016-2017 m. vykdo „Nordplus Adult“ projektą „Mes galime daugiau“ („We can do more“), kurio pagrindinis tikslas įtraukti asmenis turinčius protinę ir psichinę negalią į aktyvią veiklą bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Projekto vadovė – Aurika Matutienė. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro lankytojai ir gyventojai turi galimybę…

Skaityti daugiau ...

16 kovo 23, Trečiadienis 18:39

Socialinis projektas „Gyvenimo spalvos“

Projekto metu visi lankytojai vyko poilsiauti į Šventąją 5-ioms dienoms. Jaunuoliai turėjo galimybę pabūti prie jūros, aplankyti žinomas ir lankytinas vietas. JNVC jaunuoliai galėjo atsikratyti įtampos, suprasti savo ir kitų poreikius, tai buvo puiki priemonė, kuri leido neįgaliems jaunuoliams išspręsti savo emocinius konfliktus, atsipalaiduoti, patirti daug džiaugsmingų akimirkų. Projekto vadovė…

Skaityti daugiau ...

Neįgaliųjų reikalų departamento „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas“. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Jonavos „Viltim“. Tikslas- didinti neįgalių asmenų socialinę integraciją į visuomenę, ugdyti, palaikyti ir atkurti neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, meninių gebėjimų lavinimą. Projekto metu buvo vykdomos kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavimo, sutrikusios raidos asmenų…

Skaityti daugiau ...

16 kovo 23, Trečiadienis 18:37

Edukacinis projektas „Lygybės medis“

Skrebinų kaimo turizmo sodyboje vyko Jonavos rajono savivaldybės teatro edukacinis projektas „Lygybės medis", kuriame dalyvavo ir Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro jaunuoliai. Šio projekto tikslas – plėtoti kultūrinę edukaciją, įtraukiant vaikus ir jaunimą į teatrinę kūrybą, ugdant tarpusavio toleranciją. Taip pat projekte dalyvavo Ruklos Jono Stanislausko, „Neries", „Lietavos" pagrindinių mokyklų,…

Skaityti daugiau ...

16 sausio 14, Ketvirtadienis 15:47

Eismo saugumas bendruomenėse

Projekto „Eismo saugumas bendruomenėse“ metu vykdome saugaus eismo renginius ir juos viešiname. Vis išradingiau pateikiame saugaus eismo tematiką, kurios pagrindinis tikslas - būti saugiais, atsakingais ir kultūringais eismo dalyviais. Šiame projekte sėkmingai dalyvavome ir 2015 metais.

Skaityti daugiau ...