A A A

Organizuojami užsiėmimai

NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGOS:

  • Meninių įgūdžių ugdymas. Įvairūs meniniai užsiėmimai (muzikos, teatro, dailės, molio terapijos, siuvinėjimo, literatūrinių vakaronių, žvakių liejimo ir kt.), skirti lavinti meninius gebėjimus, vaizduotę, bei saviraišką, vystyti smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, didinti pasitikėjimą savimi ir atsakomybės jausmą, mokyti kelti realius tikslus, planuoti jų pasiekimą ir siekti jų, mokyti komponuoti bei vizualizuoti, ugdyti estetinį skonį, skatinti asmenybės individualumo ir savarankiškumo atsiskleidimą, iškelti užslopintas emocijas, pajusti gyvenimo džiaugsmą.
  • Pažintinis-pedagoginis ugdymas. Veikla skirta skatinti loginį mąstymą, intelektinį gebėjimą ir pastabumą, lavinti asmenų su negalia literatūrinius, raštingumo, minčių dėstymo, matematinius, pažinimo, dėmesio koncentracijos, apibendrinimo, analizavimo ir kitus gebėjimus. Lavinti ir ugdyti IKT (informacinių komunikacinių technologijų) įgūdžius, sudarant sąlygas realizuoti pažinimo, kūrybiškumo, tobulėjimo ir kitus poreikius.
  • Ekologinis-kraštotyrinis ugdymas. Veiklos metu ugdoma meilė ir pagarba viskam, kas gyva. Užsiėmimai padeda asmenims su negalia pažinti ne tik aplinką, bet ir gimtojo krašto kultūrą, tradicijas, suvokti kultūros savitumą, aplinkos ir savęs pažinimą per spalvas, etnines vertybes. Ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. Lavinti gebėjimus kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje.
  • Socialinių įgūdžių lavinimas. Užsiėmimai skirti ugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratą, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais asmenimis, leisti jaustis pilnaverte asmenybe ir svarbiu visuomenės nariu, įvairiais renginiais, paramos akcijomis ir kt. didinti su negalia integraciją į visuomenę, taip pat keisti ir pačios visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, leisti juos labiau pažinti, suprasti ir priimti juos tokius, kokie jie yra, kaip svarbią ir neatsiejamą visuomenės dalį.
  • Darbinių įgūdžių lavinimas. Skirti lavinti smulkiąją motoriką, kruopštumą, skatinti išsiugdyti gebėjimą sutelkti dėmesį, susikaupti, pajusti emocinį asmens pasitenkinimą, suvokti individualaus ir darbo grupėje svarbą. Mokinti kelti realius tikslus, planuoti jų pasiekimą, kryptingai ugdyti valią siekiant savo tikslų ir pasidžiaugti jų rezultatais – galutiniais produktais.
  • Sportinis-turistinis ugdymas. Šie užsiėmimai skirti plėtoti asmenų su negalia fizines galias, lavinti motoriką, skatinti fiziškai jaustis tvirtesniems, taikyti tokias fizinio aktyvumo formas, kurios padėtų patirti sėkmę, sustiprintų pasitikėjimą savo jėgomis, skatintų įveikti pasitaikančius sunkumus, būti aktyviais, jaustis pilnaverčiais ir imtis iniciatyvos.