A A A
23 rugsėjo 21, Ketvirtadienis 14:39

Alternatyvi komunikacija: būdas ryškinti negalią turinčių žmonių balsą

Alternatyvi komunikacija yra nepaprastai svarbi priemonė žmonėms, turintiems negalią, kurie dėl įvairių priežasčių negali naudoti tradicinių balsinių komunikacijos metodų. Ši priemonė yra skirta gerinti jų gebėjimą išreikšti savo mintis, jausmus ir poreikius.

Ką reiškia alternatyvi komunikacija? Tai yra visos priemonės, kurios padeda žmonėms, turintiems negalią, bendrauti su pasauliu. Tai gali būti labai įvairuojantis spektras nuo gestų ir mimikos iki rašymo pagal rašomuosius simbolius ar naudojant specializuotas technologijas.

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro darbuotojai kartu su klientais, rugsėjo 10-16 d. lankėsi Norvegijos sostinėje Osle ir gilino žinias apie alternatyvią komunikaciją projekte ,,Something common, something different” bendradarbiaudami su Norvegijos ir Islandijos specialistais. Buvo sužinota naujų aspektų apie alternatyvios komunikacijos taikymą bei pagilintos jau turimos žinios. Daugiau dalinantis žiniomis apie alternatyvią komunikaciją, galima išskirti, kad vieną iš jos formų - rašomos kalbos sistemas - naudoja žmonės, negalintys kalbėti balsu. Jie gali naudoti rankraštį arba specializuotas programas, kurios padeda jiems rašyti žodžius ar sakinius.

Kitas būdas yra Komunikacijos lentos – lentos su simboliais ar nuotraukomis, kurios padeda žmonėms pasirinkti žodžius ar sakinio dalis ir juos sudėlioti, kad sudarytų prasmingą turinį. Taip pat, yra įvairios elektroninės komunikacijos priemonės. Daugelis žmonių, turinčių negalią, gali naudoti specializuotas elektronines priemones, tokias kaip kompiuterius ar specialias kalbos korekcijos programas, kad komunikuotų raštu arba balsu.

Be to, vis dažniau yra į pagalbą pasitelkiamos akių stebėjimo technologijos, kurios leidžia žmonėms, negalintiems judėti ar kalbėti, komunikuoti naudojant tik akių judesius. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre yra galimybė naudotis EyeGaze planšetiniu įrenginiu, kuriame asmuo gali stebėti ekraną su simboliais ar raidėmis ir kompiuteris, sekdamas akių žvilgsnį, gali atpažinti, į kurį simbolį yra žiūrima.

Dauguma alternatyvios komunikacijos yra paremta simbolių naudojimu. Bendrai yra vertinama, kad komunikacija simboliais yra  veiksmingas ir universalus būdas perduoti žinias, informaciją ir mintis. Šis alternatyvios komunikacijos būdas naudoja simbolius, kurie gali būti vizualiniai arba simboliniai ženklai, kad perduotų prasmę. Tai yra ypatingai svarbu, kai bendraujame su žmonėmis, kurie kalba skirtinga kalba arba neturi kalbos gebėjimų, tokių kaip vaikai ar kai kurie žmonės su negalia.

Komunikacija simboliais turi kelis svarbius privalumus: ji yra visuotinai suprantama, nes simboliai gali būti lengvai interpretuojami nepriklausomai nuo kalbos ar kultūros. Tai padeda skatinti tarpkultūrinį supratimą ir bendravimą. Taip pat šis komunikacijos būdas yra vertingas žmonėms su negalia, kurie negali naudoti tradicinių kalbos formų. Jie gali naudoti komunikacijos lentas arba elektronines sistemas su simboliais, kad bendrautų su aplinkiniais ir išreikštų savo poreikius. Žinoma, komunikacija simboliais taip pat turi savo iššūkių. Svarbu, kad žmonės išmoktų interpretuoti simbolius ir suprasti juos teisingai, t. y. visi aplink alternatyvią komunikaciją naudojantį žmogų esantys asmenys suprastų jo naudojamus simbolius vienodai, būtų iš anksto sutarę, kas ką reiškia. Taip pat reikia užtikrinti, kad simboliai būtų atnaujinami ir pritaikomi prie konkrečių žmonių poreikių. Be to, visuomet tarp simbolių privalo būti pateiktas pasirinkimas reiškiantis, jog tai, ką asmuo nori pasakyti, nėra tą akimirką pateiktoje lentoje, taip suteikiant platesnį komunikacijos pasirinkimą.

Vis dėlto, komunikacija simboliais ir kiti alternatyvios komunikacijos būdai yra galingas įrankis, leidžiantis žmonėms išreikšti savo mintis ir būti suprastais, nepriklausomai nuo kalbos ar negalios. Ji skatina bendradarbiavimą, supratimą ir įtraukimą į visuomenę taip atgaunant savarankiškumą darant sprendimus bei būnant atsakingam už savo poreikių išreiškimą.