A A A
20 liepos 03, Penktadienis 09:34

VASAROS STOVYKLOS AKIMIRKOS

Įgyvendinant projekto ,,Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas negalią turintiems asmenims, gaunantiems ilgalaikės socialinės globos paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0059) veiklas, buvo organizuojama vasaros stovykla „Savaitė be smurto“. Stovykla – tai dažnai vienintelė galimybė jaunuoliams išvykti toliau už savo miesto, o dažnai – ir kambario ribų. Siekiant labiau integruoti neįgaliuosius į visuomenę ir mažinti jų atskirtį projekto metu toli nuo namų, neįgaliesiems nekasdieninėje aplinkoje bus organizuojama vasaros stovykla. Šios stovyklos tikslas pratinti neįgaliuosius prie jiems neįprastos aplinkos, mokintis kuo daugiau bendrauti ne tik su artimaisiais, bet ir aplinkiniais žmonėmis.  

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.