A A A
19 birželio 11, Antradienis 10:57

ERASMUS + PROJEKTAS „KOMUNIKACIJA YRA KELIAS Į INTEGRACIJĄ“

Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas įvyko 2019 m. gegužės 6–10 dienomis, Lietuvoje. Susitikime dalyvavo 7 svečiai iš Vengrijos ir Islandijos , iš kurių 2 asmenys buvo neįgalūs. Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras pasidalino ir keitėsi savo gerąja darbo patirtimi, taikant komunikavimo paveikslėliais metodinę priemonę. Ši priemonė suteikia galimybę asmenims, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumų, efektyviai ir konstruktyviai spręsti iškilusias problemas, sėkmingai dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių sąlygų ir reikalavimų šeimoje, ugdymo įstaigoje ar kitoje socialinėje aplinkoje. Išmokus naudotis komunikaciniais paveikslėliais galima tikėtis sėkmingiau ugdyti verbalinę kalbą ir skatinti asmenis bendrauti ne tik būtiniausiais klausimais, bet ir dalytis įspūdžiais, patirtimi. Turiningos savaitės metu vyko vizitai ir į kitas Lietuvos organizacijas, dirbančias su proto ir psichinę negalią turinčiais asmenimis. Apsilankėme sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Jonavos viltis“, Trakų neįgaliųjų užimtumo centre bei Kauno Prano Daunio ugdymo centre. Visuose susitikimuose buvo dalinamasi gerąja darbo patirtimi bei pristatyti įvairūs organizacijose taikomi komunikavimo metodai.

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO AKIMIRKOS IŠ ERASMUS + PROJEKTO „KOMUNIKACIJA YRA KELIAS Į INTEGRACIJĄ“ ĮGYVENDINIMO ISLANDIJOJE

Antrasis projekto įgyvendinimo etapas įvyko 2019 m. rugsėjo 22–28 dienomis, Islandijoje. Susitikime dalyvavo 6 svečiai: iš Vengrijos (3) ir Lietuvos (3), iš kurių 2 asmenys buvo neįgalūs. Haefingarstodin Baejarhrauni centras supažindino su taikoma alternatyvios komunikacijos „Bliss“ simbolių sistema. Ši simbolių sistema yra tarptautinė simbolių sistema, kurią dar būtų galima apibūdinti kaip grafinę kalbą.

Kaip tarptautinė pagalbinės komunikacijos sistema ji buvo pradėta naudoti nuo 1974 metų. Šių simbolių pagalba žmonės gali lengviau perduoti norimą informaciją kitiems žmonėms. Kai žmonės negali bendrauti, jie praranda galimybę kontroliuoti savo pačių gyvenimus ir teisę būti išklausytais. „Bliss“ simbolių sistema gali būti naudojama įvairiomis priemonėmis. Pavyzdžiui, atspausdintus simbolių lentelę ant popierius: žmogus rodymas pirštu reikalingus simbolius gali pranešti informaciją. Šis alternatyviosios komunikacijos būdas leidžia kalbančiajam atsipalaiduoti, suteikia pasitikėjimo savimi ir leidžia suprasti, kad jis gali efektyviai komunikuoti bei kontroliuoti pokalbį savo aplinkoje. Tuo tarpu pašnekovo partneris savo ruožtu turi žiūrėti ir skaityti, versti arba interpretuoti simbolių žinutę. Tradicinės komunikacijos sistemos reikalauja tiek iš vartotojo, tiek iš bendravimo partnerio aktyviai įsitraukti į sąveiką. Bendravimą gali palengvinti plačiai naudojamos modernios technologijos. Žinoma, tradiciniai prietaisai nereiškia, kad jie yra prastesni negu modernios technologijos, tačiau projekto dalyvius sužavėjo galimybė neįgaliesiems naudojantis planšetiniu kompiuteriu bendrauti – žmogus spaudo simbolius, o programėlė įgarsina jo pasirinkimą. Yra sukurta „Bliss“ simbolių mokymo kompiuterinė programa, kuri labai palengvina mokymą(si) ir šią sistemą naudojančio asmens bendravimo galimybes.

Žmonės net ir susidurdami su kalbėjimo sunkumais gali bendrauti įvairiomis alternatyvios komunikacijos priemonėmis. Siekiant ir toliau sėkmingai dalintis darbo patirtimi su kalbos sunkumų turinčiais neįgaliaisiais, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras tęs bendradarbiavimą su Vengrija ir Islandija. Nekantriai laukiame susitikimo Vengrijoje!

 

JONAVOS RAJONO NEĮGALIŲJŲ VEIKLOS CENTRO AKIMIRKOS IŠ ERASMUS + PROJEKTO „KOMUNIKACIJA YRA KELIAS Į INTEGRACIJĄ“ BAIGIAMOJO SUSITIKIMO

Kuomet žmogui sunku save išreikšti žodžiu, labai svarbu rasti būdų, kaip asmuo galėtų bendrauti. Šiuos sunkumus įveikti ar sumažinti padeda alternatyvios komunikacijos techninės pagalbos priemonės ir technologijos. Siekdami projekto dalyviams suteikti žinių, padėti patobulinti praktinius įgūdžius apie kasdienio naudojimo bei informacinių komunikacinių technologijų ypatumus, jų taikymo ir panaudojimo galimybes bei didinat sėkmingą proto ir psichinę negalią turinčių asmenų socialinę įtrauktį į visuomenę, Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras kartu su partneriais iš Islandijos ir Vengrijos įgyvendino tarptautinį Erasmus+ projektą „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“). Baigiamasis susitikimas turėjo vykti Vengrijoje, tačiau pasaulinė COVID-19 pandemija ir su ja susiję kelionių apribojimai pakoregavo planus – susitikimas vyko nuotoliniu būdu, 2021m. birželio 11, 14, 15, 16 ir 18 dienomis, vaizdo konferencijų platformoje „Zoom“. Žinoma, pasikeitus aplinkybėms reikėjo papildomos techninės įrangos, kuri suteiktų galimybes visiems neįgaliesiems, nepriklausomai nuo jų negalios pobūdžio, aktyviai įsitraukti, bendrauti ir būti pilnaverčiais projekto dalyviais nuotolinių susitikimų metu. Dėl šių priežasčių Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras ir partneriai iš Islandijos, Haefingarstodin Baejarhrauni centras, įsigijo kompiuterinės akių pelės komplektus „Eye gaze“, alternatyvaus bendravimo programinę įrangą „Communicator 5“, specialią klaviatūrą ir kompiuterio pelę pritaikytą neįgaliesiems. Šios naujos technologijos bus naudojamos įstaigų veikloje net ir įgyvendinus projektą. Toliau aptarsime nuotoliniuose susitikimuose pristatytus alternatyvios komunikacijos metodus ir patirtus įspūdžius.

Projekto partneriai iš Vengrijos, Strázsa Tanya Közhasznú Szocial Szövetkezet, kurie buvo susitikimo kuratoriai, pristatė dramą kaip bendravimo būdą – drama yra naudinga neįgaliesiems norint išreikšti save, kadangi čia galima persikūnyti į bet kokį personažą, išgyventi jo jausmus ir taip tarsi išplėsti savo asmenybės ribas, pažįstant ir valdant emocijas, padedant įsitraukti į bendrą veiklą, komunikuojant per sceninę kūrybą, stebint ir geriau pažįstant save ir kitus. Ši veikla dažnai būna postūmis kasdieniame gyvenime ugdant svarbius įgūdžius, dėmesį, vaizdinį mąstymą, gabumus, priimant sprendimus ir kt. Susitikimo metu buvo parodyti praktiniai taikomosios dramos metodai, kurie paliko neišdildomus įspūdžius. Net tie, kurie nemoka kalbėti, sugebėjo jausmus perteikti per judesį ir gestus! Svarbu atkreipti dėmesį, kad taikant dramą kaip bendravimo būdą, labai svarbi kolektyvo vadovo (darbuotojo) ir dalyvių (neįgaliųjų) sąveika. Kolektyvo vadovas turi mokėti kiekvieną dramos dalyvį įtraukti į veiklą, įkvėpti grupę bendrai veiklai, leisti ugdyti individualius saviraiškos gebėjimus, skatinti kūrybiškumą, diskutuoti, paaiškinti, paskatinti ir rasti tinkamiausią bendravimo būdą. Taip pat, naudojantis visomis turimomis technologijomis ir alternatyviomis komunikacijos priemonėmis, projekto dalyviai dalyvavo interaktyviose užduotyse: žodžiu užduotas mįsles įminti reikėjo pasitelkiant judesius arba simbolį, o paruoštas vaidybines situacijas turėjo apibūdinti vienu pasirinktu „Bliss“ sistemos simboliu. Technologijų pagalba visi projekto dalyviai galėjo prisistatyti patys ir susipažinti su kitais dalyviais, diskutuoti, užduoti klausimus ir kiekvienos susitikimo dienos pabaigoje aptarti praėjusias veiklas.

 Apibendrinant galima teigti, kad komunikacija yra būdas, kuris padeda ne tik kalbėti, bet ir suprasti kalbą, išsakyti savo norus ir poreikius, suprasti kitus ir taip pat būti pačiam suprastam. Todėl, naudojant alternatyviąją komunikaciją, neįgalieji turi galimybę išmokti komunikuoti su aplinkiniu pasauliu. Tikimės, kad viso tarptautinio Erasmus+ projekto „Komunikacija yra kelias į integraciją“ (ang. „Communication is the path to integration“) įgyvendinimo metu įgytos žinios didins alternatyvių komunikacijos pagalbinių priemonių žinomumą, jų taikymo naudą bei bendravimo ir bendradarbiavimo tarp specialistų ir vartotojų galimybių suradimą.