A A A

Apie mus

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras yra biudžetinė įstaiga, jos finansavimo šaltiniai – steigėjų skiriamos lėšos. Centras pradėjo veiklą 1998-03-18 dieną, įstaigos pavadinimas buvo – „Jonavos rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos socialinės reabilitacijos ugdymo centras“. 2001-11-21 keitėsi įstaigos pavadinimas į "Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centrą".

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras teikia dienos socialinę globą proto ir psichinę negalę turintiems asmenims nuo 18 metų bei pagalbą jų šeimoms. Centras turi suformuotą kvalifikuotų specialistų komandą, sėkmingai dalyvauja neįgaliųjų integracijos ir kitų socialinių paslaugų infrastruktūros kūrime. Siekiant didesnio organizacijos našumo nuo 2004 m. kovo 1 d. Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centre įkurtame struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“, pradėta teikti ilgalaikė socialinė globa suaugusiems proto, psichinę, kompleksinę negalią turintiems asmenims, kuriems nustatytas dienos socialinės globos ar ilgalaikės socialinės globos poreikis. Veiklos centre teikiama dienos socialinės globos paslauga 24 neįgaliesiems jaunuoliams ir ilgalaikė socialinė globa struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ – 11 gyventojų.

Įstaigos vizija – laimingas, saugus neįgalus žmogus, sugebantis kultūringai bendrauti savo bendruomenėje, visuomenėje, palankus visuomenės požiūris, turintis lygias teises ir galimybes į jam reikalingas paslaugas, būstą, darbą, poilsį, gydymą, pastovų ugdymą, socialinę kultūrą.

Pagrindinis tikslas – neįgalaus asmens savarankiškumo ugdymas ir integracija į visuomenę, pagalbos teikimas šeimoms prižiūrinčioms sutrikusio intelekto asmenis.