A A A
Friday, 18 December 2020 10:24

JONAVOJE PRADEDAMOS TEIKTI NEMOKAMOS PASLAUGOS ŠEIMOMS (ASMENIMS) KARANTINO, RIBOTO KARANTINO AR EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU

Jonavos rajono savivaldybė kartu su projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0004 partneriu Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centru pradeda teikti šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu nemokamas paslaugas – maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimas ir (ar) pristatymas; pagalba sumokant mokesčius.

Šeimoms (asmenims) šios paslaugos teikiamos karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos laikotarpiu, kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio ar epidemijos tam tikrose teritorijose ir (ar) objektuose taikomos visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastą Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukelia nenumatytus kasdienio gyvenimo sunkumus.

Teisę į šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar ekstremaliosios situacijos metu teikiamas paslaugas turi šeimos (asmenys) priklausantys didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma grupei, senyvo amžiaus (nuo 65 metų) ar negalią turintys asmenys.

Šios paslaugos neteikiamos šeimoms (asmenims), kurios (kurie) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gauna ar turi teisę gauti atitinkamas socialines paslaugas.

 

Daugiau informacijos tel. (8 349) 60012 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.