A A A

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro teikiamos paslaugos

 

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

 • Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
 • Analizavimas asmens (šeimos) probleminės situacijos ir ieškojimas veiksmingų problemos sprendimo būdų.
 • Tarpininkavimas medicinos įstaigose, psichikos sveikatos centre ir tarp kitų sričių specialistų, taip pat įvairių asmens (šeimos) problemų sprendimo būdas tarpininkaujant.
 • Neįgalių asmenų atstovavimas kitose institucijose, tarp kitų specialistų ar asmenų (migracijos tarnybose bei socialinės paramos skyriuose, gydymo, mokesčių mokėjimo įstaigose ir kt.).
 • Mitybos organizavimas. Mitybos organizavimas asmenims gaunantiems dienos ir ilgalaikę socialinę globą, pagal higienos normos reikalavimus, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę (dietos taikymas, specialaus maisto ruošimas ir kt.).
 • Transportavimo paslaugos. Paslauga teikiama pagal neįgaliųjų poreikius, kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • Sociokultūrinės paslaugos. Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, motyvuoti individo socializacijos ir integracijos procesus.
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne. Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų aprūpinimas, asmenims gaunantiems ilgalaikę socialinę globą.
 • Asmens higienos ir priežiūros organizavimas. Skirta užtikrinti visapusišką neįgaliųjų higienos priežiūrą tų asmenų, kurie negali savimi pasirūpinti patys. Sauskelnių keitimas, aprengimas, nurengimas, pagalba tualete ir kt.

 

SPECIALIOSIOS PASLAUGOS:

 • Dienos socialinė globa. Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
 • Ilgalaikė socialinė globa. Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Socialinių įgūdžių palaikymo paslauga. Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

 

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

 • Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga;
 • Gydytojo paslaugos (VšĮ „Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras“);
 • Kineziterapeuto, masažuotojo, ergoterapeuto paslaugos (VšĮ „Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras“);
 • Psichologo paslaugos (VšĮ „Jonavos psichikos sveikatos centras“);
 • Sielovados darbuotojo paslaugos (Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia).